słuch


słuch
1. Powiedzieć coś komuś do słuchu «ostro do kogoś przemówić, nawymyślać komuś»: No, coś podobnego – pomyślał z oburzeniem pan Jankowiak. – Nie, nie zmilczy. Powie mu coś do słuchu. M. Musierowicz, Dziecko.
2. Zamienić się w słuch «słuchać bardzo uważnie, słuchać czegoś z ciekawością, z zainteresowaniem, w skupieniu»: Przez srebrną wodę jak przez srebrny most poczęły płynąć niewyraźne głosy, tak polatujące jak zapachy od łąk. Adaś wstrzymał oddech i cały zamienił się w słuch: głosy były dalekie, niewyraźne, jakby uroczyste. K. Makuszyński, Szatan.
Słuch o kimś, o czymś zaginął zob. zaginąć.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • słuch — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIb, D. u, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} jeden ze zmysłów odbierający wrażenia dźwiękowe; zdolność słyszenia, słyszenie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Stracić, odzyskać słuch. Badanie… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • słuch — m III, D. u; lm M. y 1. blm «zmysł odbierający wrażenia dźwiękowe, działające na receptory w ślimaku ucha wewnętrznego; zdolność słyszenia; słyszenie» Przytępiony, słaby słuch. Mieć dobry, ostry słuch. Stracić słuch. Wysilać, wytężać słuch. ◊… …   Słownik języka polskiego

  • Sluch — Sp Slùčė Ap Случ/Sluch baltarusiškai (gudiškai) Ap Случь/Sluch’ rusiškai L u. C ir P Baltarusijoje …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

  • Sluch’ — Sp Slùčė Ap Случ/Sluch baltarusiškai (gudiškai) Ap Случь/Sluch’ rusiškai L u. C ir P Baltarusijoje …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

  • Sluch — Sp Slùčė Ap Случ/Sluch L u. ŠV Ukrainoje …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

  • sluch — sloch …   Dictionary of ichthyology

  • sluch — …   Useful english dictionary

  • Sluch River — may refer to:* Sluch River (Belarus) * Sluch River (Ukraine) …   Wikipedia

  • słuch absolutny — {{/stl 13}}{{stl 7}} zdolność rozpoznawania i odtwarzania bezwzględnej wysokości dźwięków : {{/stl 7}}{{stl 10}}Mieć słuch absolutny. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Sluch River (Ukraine) — For the Sluch River in Belarus, or Northern Sluch, see Sluch River (Belarus). Infobox River river name = Sluch, Случ caption = origin = Khmelnytskyi Oblast, Ukraine mouth = Horyn River basin countries = Ukraine length = 451 km elevation =… …   Wikipedia